asd
arrow bg
asd

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจัด I+D SELECT STORE เพื่อส่งเสริมการตลาดในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ ในการเข้าร่วมงาน Eco Creative Design Expo ระหว่างวันที่ 20 – 26 มิถุนายน 2560 ณ ชั้นบริเวณ G ลานพลาซ่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อีสต์วิลล์ (เลียบทางด่วนรามอินทรา) ที่ผ่านมา การจัดงานครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยที่มีสินค้าแนวอีโค่ที่มีการออกแบบดีเข้ามาร่วมกิจกรรมออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์ตนเองและจำหน่ายสินค้าภายในงาน สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการไทย โดยจัดในรูปแบบการจัด POP UP STORE ภายใต้ชื่อ “I+D SELECT STORE” หรือ “Innovation plus Design Select Store” ซึ่งเปรียบเสมือนแหล่งรวมสินค้าต่างๆ หลากหลายประเภทที่ได้รับการคัดสรรมารวมอยู่ที่เดียวกันสำหรับเจาะช่องทางการจัดหน่ายแก่กลุ่มผู้ซื้อที่มีสนใจสินค้าที่มีแนวคิดดีไซน์ มีนวัตกรรม และแฝงแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม ปกติ POP UP นี้ถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งในนิทรรศการร้านคาเฟ่ต้นแบบยุคใหม่ I+D Style Café  ในงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติต่างๆ การเข้าร่วมงานครั้งนี้จึงเป็นการเพิ่มช่องทางการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในสถานที่ต่างๆ นอกเหนือจากงานแสดงสินค้ามากขึ้น โดยมีการจัดในลักษณะการจัดนิทรรศการเพื่อแสดงศักยภาพในภาพรวมของสินค้าไลฟ์สไตล์ที่หลากลายและมีการออกแบบดี โดยมีการจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สินค้าแก่ผู้ซื้อโดยตรง I+D SELECT STORE ครั้งนี้ กรมได้คัดเลือกผู้ประกอบการต่างๆ เช่น ผู้ที่ได้รับรางวัลการออกแบบดี หรือ DEmark ผู้ที่ได้รับเครื่องหมายรับรองคุณภาพ T MARK ผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา และส่งเสริมต่างๆ ของกรม เช่น T-STYLE, PET PAERADE, 60+, TALENT THAI, ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกกับหน่วยงานเครือข่ายด้านนวัตกรรม ด้านการค้า และการออกแบบต่างๆ รวมทั้งผู้ประกอบการอื่นๆ ที่มีสินค้าที่มีการออกแบบดีและสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงานมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ รวมกว่า 30 ราย เพื่อเจาะกลุ่มผู้ซื้อแนวอีโค่และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์แบรนด์สินค้าต่างๆ รุ่นใหม่ให้ได้รับการเผยแพร่มากยิ่งขึ้นอีกด้วย สามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัด I+D SELECT STORE และ I+D STYLE CAFÉ ทางออนไลน์ได้ที่ facebook.com/ innovationplusdesignstylecafe

ครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ประกอบการไทยในการเพิ่มช่องทางด้านการตลาด ให้กับสินค้าของตนเอง รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าที่ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคและผู้ซื้อมากยิ่งขึ้น ประกอบกับในรายละเอียดการดำเนินกิจกรรมโครงการ T-STYLE ประจำปี 2560 ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในห้างสรรพสินค้าด้วย และเพื่อให้การดำเนินการครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการชูช่องทางการตลาดสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในรูปแบบกิจกรรม POP UP STOTE ณ เกาะโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น การจัดกิจกรรมครั้งนี้อยู่ภายใต้กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการออกแบบสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดโลก (T- STYLE : ECO Commercial Design) ภายใต้การดำเนินงานร่วมระหว่างสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครโอซากา และสำนักงานตัวแทนการค้า ณ เมืองฮิโรชิม่า การจัด POP UP STORE ของประเทศไทยในครั้งนี้ จัดภายใต้ชื่อ T – STYLE หรือ Thailand Style โดยผู้เชี่ยวชาญญี่ปุ่นได้คัดเลือกสินค้าไทยที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ หรือ รีไซเคิลได้ จากผู้ประกอบการไทย ที่ผลิตสินค้าที่มีการออกแบบดี และหลากหลายในกลุ่มไลฟ์สไตล์ 11 ราย ประกอบด้วย  Loyfar Collection, Jaifar, Silk Cocoon Handcraft, The Kosin, A Gift from Nature, Varni Southern Wickery, Prempracha Collection, Better Arts Group, Mr. Leaf, Deesawat Induxtries และ Performax มาจัดในรูปแบบภาพรวมของไลฟ์สไตล์ การจัด POP UP ครั้งนี้ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2560 ในพื้นที่ 80 ตารางเมตร ชั้น 6 ของห้าง Ryubo ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำในโอกินาวา ซึ่งถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมกับประเทศไทยครั้งแรกของห้าง จังหวัดโอกินาวาเป็นจังหวัดที่อยู่ทางใต้สุดของประเทศญี่ปุ่น มีพื้นที่ราว 2,300 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 1.43 ล้านคน แต่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละราว 9 ล้านคน ซึ่งมีแนวโน้มการลงทุนด้านการก่อสร้าง การโรงแรม และการท่องเที่ยวจะขยายมากตัวขึ้นอีกเรื่อยๆ จึงนับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมสินค้าไทยในคอนเซปต์อีโค่ ซึ่งเป็นกระแสหลักของโลกที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อในอุตสาหกรรมต่างๆ ในตลาดญี่ปุ่น และกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ให้ความสำคัญกับสินค้ากลุ่มนี้ ให้ได้รับการประชาสัมพันธ์และเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้กับผู้ประกอบการไทยมากขึ้นอีกด้วย