SME สุดปลื้ม กวาดสามรางวัล PM Award เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านมาตรฐานรางวัลระดับประเทศ

SME สุดปลื้ม กวาดสามรางวัล PM Award เสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ มั่นใจช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านมาตรฐานรางวัลระดับประเทศ

SME เจ้าดังกวาดรางวัล PM Award 2019 ครั้งล่าสุดถึง 3 ประเภทรางวัล เชื่อมั่นในมาตรฐานรางวัลระดับประเทศ ช่วยดันยอดขายและการขยายตลาด วางแผนใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์เพื่อการส่งออกในอนาคต นายพีระ พีระมาน รองประธานกรรมการ หจก.ฟลาวเวอร์ ฟูด ผู้ผลิตอาหารว่างเพื่อสุขภาพจากธัญพืชในแบรนด์ฟลาวเวอร์ฟูด ซึ่งเป็นผู้ได้รับรางวัลจากงาน Prime Minister’s Export Award 2019 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยในปีนี้แบรนด์ได้รับรางวัลสามประเภทรางวัลได้แก่ Best Thai Brand, Best OTOP และ Best Halal ได้เปิดเผยว่า บริษัทฯประกอบธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 30 ปี และได้เข้าร่วมประกวดรางวัล PM Award มาทั้งสิ้น 4 ครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545, 2548, 2554 และในปีล่าสุดคือ 2562 ซึ่งตนมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลในทุกๆครั้ง เนื่องจากรางวัลนี้นับเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในระดับประเทศสำหรับหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจด้านการส่งออก อีกทั้ง กิจการของตนยังได้รับผลสะท้อนในทางที่ดีมากทุกครั้งที่ได้รับรางวัล “การได้รับมาตรฐานรับรองการผลิต จากสถาบันอื่นๆนั้น อาจจะเป็นมาตรฐานที่ดี แต่รางวัล PM Award นี้ จัดเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในระดับประเทศสำหรับนักธุรกิจส่งออก สำหรับเราแล้ว การได้รับรางวัลเหมือนเป็นใบเบิกทางชั้นดีในการแนะนำตัวกับผู้ซื้อต่างประเทศ เพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ ทำให้ลูกค้าในนานาประเทศมั่นใจในความมั่นคงขององค์กร และตัดสินใจสั่งซื้อสินค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ช่วยให้เราขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศได้ค่อนข้างรวดเร็ว และได้ผลตอบรับที่ดีมาก” นายพีระกล่าว ในปีนี้ หจก. ฟลาวเวอร์ ฟูด ได้รับรางวัล Best Halal เป็นปีแรก ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ โดยนายพีระได้ให้ความเห็นถึงรางวัลสาขานี้ว่า “การได้รับรางวัล Best Halal ถือว่าช่วยให้เราเปิดตัวในตลาดประเทศที่ต้องการรับรอง Halal ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นรางวัลที่ได้จาก PM Award นับเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือของแบรนด์อีกขั้นนอกเหนือไปจากมาตรฐานรับรอง Halal ทั่วไปที่แบรนด์มีอยู่แล้ว และเรามั่นใจว่าจะช่วยให้แบรนด์สามารถบุกเบิกตลาด Halal ในต่างประเทศได้อย่างราบรื่น” ทั้งนี้ นายพีระ ยังกล่าวทิ้งท้ายอีกว่า แบรนด์ฟลาวเวอร์ ฟูด ยังมีแผนที่จะเข้าประกวดรางวัล PM Award ในปีหน้าด้วยนวัตกรรมล่าสุด ซึ่งจะเป็นการช่วยนำนวัตกรรมมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อแบรนด์ไทยในตลาดโลก และมั่นใจว่าหากได้รับรางวัลมาตรฐานสูงสุดของประเทศมาช่วยรองรับ จะทำให้การนำสินค้านวัตกรรมจากแบรนด์ก้าวสู่เวทีโลกได้สะดวกขึ้นอีกมาก

เกี่ยวกับ PM Award

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019) เป็นรางวัลที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่นหลากหลายประเภท ได้แก่ การส่งออกยอดเยี่ยม การมีนวัตกรรม การสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าดีเยี่ยม ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงถึงภาพลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนาการรับสมัครทางออนไลน์ ลดการใช้เอกสารแนบจำนวนมากส่งผลให้มีผู้สมัครเข้ารับรางวัลนี้จากภูมิภาค และมีผู้ผ่านได้รับรางวัลจากภูมิภาคถึง 7 รางวัลได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เป็นต้น รางวัล PM Export Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปีจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติ ที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง โดยรางวัลทั้ง 7 ประเภทที่มีการมอบภายในงานในปีนี้ ประกอบด้วย 1.รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) เป็นรางวัลที่พิจารณายอดการส่งออกเป็นหลัก โดยจะต้องผ่านหลักธรรมาภิบาล การบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 2.รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) เป็นรางวัลที่พิจารณาสินค้าที่มีนวัตกรรมในทุกด้าน โดยจะต้องแสดงให้เห็นนวัตกรรมอย่างชัดเจนด้วยรูปลักษณ์หรือคำอธิบาย 3.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) เป็นรางวัลที่พิจารณากลยุทธและองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ โดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 4.รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) เป็นรางวัลที่พิจารณาแยกตามประเภทการออกแบบได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 5.รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) เป็นรางวัลที่พิจารณาแยกตามสาขาได้แก่ สาขาโรงพยาบาล/คลินิกแพทย์เฉพาะทาง สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ สาขาโลจิสติกส์การค้า (ELMA) และสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing) โดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 6.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) เป็นรางวัลที่พิจารณาสินค้าที่เป็น OTOP ที่ขึ้นบัญชีและได้รับดาวตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาชุมชนหรือเป็น สินค้า OTOP Select ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะต้องมีการส่งออกและผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 7.รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) เป็นรางวัลที่พิจารณาสินค้าฮาลาลที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายฮาลาลแล้วโดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด หลักธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กรประกอบด้วย หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 บุคลากร หมวดที่ 6 การดำเนินงาน หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทุกบริษัทจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดนี้ รางวัล PM Export Award ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปี 2562 เป็นครั้งที่ 28 มีผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่ได้รับรางวัลแล้ว 604 บริษัท 708 รางวัล ปีนี้มีผู้สมัครจากทั่วประเทศกว่า 652 บริษัท ใน 7 ประเภทรางวัล ตามขนาดของประเภทธุรกิจและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัล 34 รางวัลจาก 31 บริษัท

Archives

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping