แบรนด์ไทยสุดภูมิใจ ใช้แนวคิดรักษ์โลกต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม คว้ารางวัล PM Award 2019 ชูนวัตกรรมไทยบนเวทีโลก

แบรนด์ไทยสุดภูมิใจ ใช้แนวคิดรักษ์โลกต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่ม คว้ารางวัล PM Award 2019 ชูนวัตกรรมไทยบนเวทีโลก

แบรนด์ไทยน้องใหม่คว้ารางวัลจากเวที PM Award 2019 ได้ด้วยนวัตกรรม และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์จากของเหลือใช้ รักกระแสโลกด้วยการออกแบบแบรนด์จากแนวคิด Zero Waste อย่างสร้างสรรค์ จากงานมอบรางวัล PM Award 2019 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์นั้น มีรางวัลสาขา Best Innovation ซึ่งมอบให้กับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณลักษณะในด้านนวัตกรรมที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือพัฒนากระบวนการผลิตหรือการค้นหาวัสดุใหม่ๆ การลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตที่ส่งผลให้เป็นสินค้าที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้คือ แบรนด์ Longanoid ครีมลดการอักเสบของข้อต่อและกล้ามเนื้อโดยใช้แนวคิดการสกัดสารสำคัญในการผลิตครีมจากเมล็ดลำไย ซึ่งเป็นสิ่งเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมการผลิตลำไยอบแห้ง ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) ดร.อุษณีย์ วินิตเขตคำนวณ กรรมการผู้จัดการบริษัท เดอ พรีมา เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด ได้เปิดเผยว่า แบรนด์ได้รับผลตอบรับดีมาโดยตลอดนับตั้งแต่เปิดตัวมาจนกระทั่งเริ่มขยายสู่ตลาดต่างประเทศ และคิดว่าควรจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในระดับที่นานาประเทศยอมรับ จึงตัดสินใจเข้าประกวด PM Award 2019 เมื่อได้รับการยอมรับคุณภาพด้านนวัตกรรมด้วยมาตรฐานรางวัลเกียรติยศสูงสุดระดับประเทศสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจส่งออกจากเวทีระดับประเทศก็จะทำให้ได้รับการยอมรับได้ง่ายขึ้น โดยนับเป็นความภูมิใจที่ได้รับรางวัล และสามารถสร้างมูลค่าให้กับสิ่งที่คนทั่วไปเห็นว่าไร้ค่าเหลือทิ้ง ให้กลายเป็นมูลค่าทางการค้าขึ้นมา และมีส่วนในการสร้างห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจทั้งการสร้างงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชนในทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ Renim Project ที่ได้รับรางวัลสาขา Best Design โดยใช้อัตลักษณ์ความเป็นไทย ผสมผสานกับแนวคิดนำของเหลือใช้มาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ นายทรงวุฒิ ทองทั่ง ผู้ก่อตั้งบริษัท Bangkok Apparel จำกัด ได้เปิดเผยว่า แนวคิดของแบรนด์ต่อยอดการออกแบบจากลายสานของพัดไทยโบราณ และประยุกต์เอาวัสดุเหลือใช้จากกางเกงยีนมือสอง และเสื้อยืดเก่ามาสานเป็นกระเป๋า เป็นความตั้งใจที่จะคงอัตลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการนำวัสดุเหลือทิ้งมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยงานออกแบบ เพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์ ก่อนหน้านี้ แบรนด์ได้เข้าประกวดรางวัล DE Mark 2019 และได้รางวัลชนะเลิศมา ทำให้มีความมั่นใจว่าแบรนด์ได้รับการยอมรับในผลงานการออกแบบ จึงตัดสินใจส่งประกวดรางวัล PM Award 2019 ซึ่งจัดว่าเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดในระดับประเทศสำหรับผู้ดำเนินธุรกิจส่งออก เมื่อได้รับรางวัล Best Design ก็รู้สึกภูมิใจ และมั่นใจว่าแบรนด์จะได้รับการยอมรับในวงกว้างมากขึ้นทั้งในแง่ของคุณภาพ การออกแบบ และความน่าเชื่อถือของแบรนด์อีกด้วย

เกี่ยวกับ PM Award

รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น (Prime Minister’s Export Award : PM Award 2019) เป็นรางวัลที่จัดโดยกระทรวงพาณิชย์มอบให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจส่งออกที่มีความโดดเด่นหลากหลายประเภท ได้แก่ การส่งออกยอดเยี่ยม การมีนวัตกรรม การสร้างแบรนด์และการออกแบบสินค้าดีเยี่ยม ซึ่งสินค้าหรือบริการที่ได้รับรางวัลนี้ แสดงถึงภาพลักษณ์ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้าไทยที่ได้รับการยอมรับในตลาดโลก ซึ่งในปีนี้ได้พัฒนาการรับสมัครทางออนไลน์ ลดการใช้เอกสารแนบจำนวนมากส่งผลให้มีผู้สมัครเข้ารับรางวัลนี้จากภูมิภาค และมีผู้ผ่านได้รับรางวัลจากภูมิภาคถึง 7 รางวัลได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ระยอง สุพรรณบุรี สมุทรสงคราม เป็นต้น รางวัล PM Export Award ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจของประเทศและเป็นการประกาศเกียรติคุณให้เป็นที่รับรู้อย่างกว้างขวางถึงความสำเร็จและความทุ่มเทของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาตนเอง พัฒนาสินค้า และบริการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเข้ารับรางวัลในแต่ละปีจะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างละเอียดรอบคอบเป็นระบบและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจส่งออกที่ได้รับรางวัลนี้มีคุณสมบัติ ที่เพียบพร้อมอย่างแท้จริง โดยรางวัลทั้ง 7 ประเภทที่มีการมอบภายในงานในปีนี้ ประกอบด้วย 1.รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกยอดเยี่ยม (Best Exporter) เป็นรางวัลที่พิจารณายอดการส่งออกเป็นหลัก โดยจะต้องผ่านหลักธรรมาภิบาล การบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 2.รางวัลสินค้านวัตกรรมยอดเยี่ยม (Best Innovation) เป็นรางวัลที่พิจารณาสินค้าที่มีนวัตกรรมในทุกด้าน โดยจะต้องแสดงให้เห็นนวัตกรรมอย่างชัดเจนด้วยรูปลักษณ์หรือคำอธิบาย 3.รางวัลแบรนด์ไทยยอดเยี่ยม (Best Thai Brand) เป็นรางวัลที่พิจารณากลยุทธและองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างแบรนด์ โดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 4.รางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบยอดเยี่ยม (Best Design) เป็นรางวัลที่พิจารณาแยกตามประเภทการออกแบบได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มสินค้าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าออกแบบบรรจุภัณฑ์ กลุ่มสินค้าผลงานกราฟิกดีไซน์ และกลุ่มผลงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 5.รางวัลสินค้าธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) เป็นรางวัลที่พิจารณาแยกตามสาขาได้แก่ สาขาโรงพยาบาล/คลินิกแพทย์เฉพาะทาง สาขาดิจิทัลคอนเทนท์และซอฟต์แวร์ สาขาโลจิสติกส์การค้า (ELMA) และสาขาธุรกิจสิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ (Printing) โดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 6.รางวัลสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม (Best OTOP) เป็นรางวัลที่พิจารณาสินค้าที่เป็น OTOP ที่ขึ้นบัญชีและได้รับดาวตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาชุมชนหรือเป็น สินค้า OTOP Select ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยจะต้องมีการส่งออกและผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด 7.รางวัลสินค้าฮาลาลยอดเยี่ยม (Best Halal) เป็นรางวัลที่พิจารณาสินค้าฮาลาลที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับเครื่องหมายฮาลาลแล้วโดยผ่านหลักธรรมาภิบาลการบริหารองค์กรและอื่นๆตามที่กำหนด หลักธรรมาภิบาลและการบริหารองค์กรประกอบด้วย หมวดที่ 1 การบริหารองค์กร หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมวดที่ 3 การพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาด หมวดที่ 4 การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมวดที่ 5 บุคลากร หมวดที่ 6 การดำเนินงาน หมวดที่ 7 ความสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ ซึ่งทุกบริษัทจะต้องผ่านเกณฑ์ทั้ง 7 หมวดนี้ รางวัล PM Export Award ที่ดำเนินการตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปี 2562 เป็นครั้งที่ 28 มีผู้ประกอบธุรกิจส่งออกไทยที่ได้รับรางวัลแล้ว 604 บริษัท 708 รางวัล ปีนี้มีผู้สมัครจากทั่วประเทศกว่า 652 บริษัท ใน 7 ประเภทรางวัล ตามขนาดของประเภทธุรกิจและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัล 34 รางวัลจาก 31 บริษัท

Archives

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping