กิจกรรมนำนักออกแบบกลุ่มเครื่องประดับเข้าร่วม งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64)

กิจกรรมนำนักออกแบบกลุ่มเครื่องประดับเข้าร่วม งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64)

ระหว่างวันที่ 10 – 14  กันยายน 2562 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

1. ชื่อโครงการ กิจกรรมการนำนักออกแบบกลุ่มเครื่องประดับเข้างานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64)

2. ระยะเวลา ระหว่างวันที่ 10 – 14  กันยายน 2562

3. สถานที่จัดงาน อาคารชาเลนเจอร์ 1 – 3 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 

4. ผู้จัดงาน กลุ่มงานส่งเสริมการออกแบบสู่ตลาดโลก
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

5. ลักษณะงาน นำนักออกแบบกลุ่มเครื่องประดับเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64) ภายใต้คูหา THE JEWELLERS ขนาดพื้นที่ 195 ตารางเมตร (13X15 เมตร) โดยจะจัดสรรพื้นที่ให้สำหรับนักออกแบบ
แต่ละแบรนด์ พร้อมเฟอร์นิเจอร์เพื่อการแสดงผลงานของนักออกแบบ เช่น ชั้น/แท่นวางผลงาน/ตู้โชว์ผลงานเครื่องประดับ 

6. ระยะเวลาการจัดงาน
วันก่อสร้าง 9 กันยายน  2562 เวลา 08.00 – 24.00 น.
วันเจรจาธุรกิจ    10 – 12 กันยายน  2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันจำหน่ายปลีก 13 กันยายน  2562 เวลา 10.00 – 18.00 น.
วันจำหน่ายปลีก 14  กันยายน  2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.
วันรื้อถอน 15 กันยายน  2562 เวลา 20.30 – 24.00 น.

7. วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้นักออกแบบของไทยที่มีศักยภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์และอุตสาหกรรมแฟชั่นเพื่อการส่งออก พัฒนาความสามารถของนักออกแบบไทย
ให้ทัดเทียมนักออกแบบระดับสากล

8. ประเภทสินค้า สินค้าเครื่องประดับ

9. ผู้เข้าร่วมงาน จำนวนเป้าหมาย  20 บริษัท 

10. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1) เป็นนักออกแบบในโครงการ Talent Thai / Designers’ Room
2) มีความสามารถในการผลิตและควบคุมการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ
3) มีความสามารถในการรับคำสั่งซื้อและรับออกแบบได้
4) ให้สิทธิ์นักออกแบบเครื่องประดับเข้าร่วมคูหา THE JEWELLERS แล้วไม่เกิน 6 ครั้ง

หมายเหตุ : สำนักจะพิจารณาคัดเลือกนักออกแบบ Designers’ Room กลุ่มเครื่องประดับ ปี 2019 เป็นอันดับแรก

11. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
นักออกแบบต้องสมทบค่าใช้จ่ายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ แบรนด์ละ 5,000 บาท 

12. กรมฯรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ดังนี้
1) ค่าจ้างเหมาก่อสร้างและตกแต่งคูหา THE JEWELLERS
2) ค่าประสัมพันธ์โครงการฯ
3) ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย
4) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลประจำคูหา

13. เอกสารประกอบการสมัคร
1) ใบสมัคร และ Company Profile
2) แคตตาล็อก โบร์ชัวร์ หรือรูปภาพสินค้า (จำนวน 1 ชุด)

14. การรับสมัคร
1) ส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดส่งมาที่ Email: designditp2@gmail.com
2) ชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และการชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย (จะประสานแจ้งให้ทราบภายหลัง) 
3) เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งเอกสารการชำระเงิน ทาง Email: designditp3@gmail.com

15. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
1) กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 20 ราย กรมฯขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และได้ยื่นเอกสารใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินครบถ้วนก่อน
2) กรณีที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าโครงการฯแล้วไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯได้จะโดยเหตุใดก็ตาม ผู้สมัครยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้ว สมทบเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฯ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น รวมถึงการพิจารณาตัดสิทธิ์ การเข้าร่วมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป       

16. ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับ
1) โอกาสในการพบปะเจรจาการค้ากับนักธุรกิจ/ ตัวแทนขายในต่างประเทศ
2) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทให้ผู้ซื้อในต่างประเทศรู้จัก 
3) โอกาสในการติดต่อและสังเกตการณ์สภาวะตลาดและคู่แข่งขัน

17. ติดต่อ
ข้อมูลงานและการรับสมัคร : สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 

ติดต่อ นายอรรถพล สุจิรภิญโญกุล, นางสาวอารยา จันทร์หอมหวล
โทร. 02 507 8262, 02 507 8284
E-mail: designditp3@gmail.com

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Archives

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping