นิทรรศการ Innovation plus Design Style Café และนิทรรศการ T – STYLE Hall EH100 Booth no. T01 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

นิทรรศการ Innovation plus Design Style Café และนิทรรศการ T – STYLE Hall EH100 Booth no. T01 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ Innovation plus Design Style Café และนิทรรศการ T – STYLE Hall EH100 Booth no. T01 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1.นิทรรศการ T – STYLE Showcase 
2.Innovation plus Design Style Café หรือ I+D Style Cafe
3.I+D Select Store

1.นิทรรศการ T – STYLE Showcase กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าไทยในด้านความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและส่งเสริมสินค้าที่มีอัตลักษณ์ไทย เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทยและสร้างมูลค่าการค้าต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น โดยได้ริเริ่ม โครงการ “T-STYLE” หรือ “THAI – STYLE” การพัฒนาและส่งเสริมการตลาดเพื่อยกระดับสินค้าและบริการของไทย ที่มีการประยุกต์ ประวัติศาสตร์ ประเพณี ศิลปหัตถกรรม และวัฒนธรรมของไทย สะท้อนผ่านผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีเอกลักษณ์ ร่วมสมัย นำเสนอความเป็น THAI – STYLE ในระดับสากล ในครั้งนี้มีการจัดแสดงตัวอย่างแบรนด์สินค้าและธุรกิจของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ มาจัดแสดงในงาน จำนวน 22 ราย

2.Innovation plus Design Style Café หรือ I+D Style Cafe ในครั้งนี้ กรมร่วมงานกับ “อิสระคาเฟ่” มาจากคำว่า “It’s Sara” หมายถึง “It is Saraburi ” ผู้ประกอบการธุรกิจร้านกาแฟตัวอย่างจากจังหวัดสระบุรี ที่มีการนำเอาแนวคิด เกษตรสร้างมูลค่า มาต่อยอดในการดำเนินธุรกิจ โดยแนวคิดนี้ถูกส่งต่อไปยังรายละเอียดการออกแบบเมนูอาหารและเครื่องดื่มในร้าน ที่มีการนำวัตถุดิบจากท้องถิ่นมาใช้เป็นส่วนประกอบ เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของสิ่งใกล้ตัว ของดีภายในจังหวัด และยังเป็นการสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพให้แก่คนในพื้นที่อีกด้วย ในครั้งนี้มีการที่นำเสนอเรื่องราวของข้าวไทยพันธุ์ต่าง ๆ ในรูปแบบของเครื่องดื่มจากข้าวคั่ว ซึ่งผู้เข้าร่วมงานจะได้รับประสบการณ์ในรูปแบบการนั่งอยู่หน้าบาร์น้ำข้าว ดื่มน้ำชาจากข้าวคั่ว ซึ่งมีกลิ่นและรสชาติต่าง ๆ กัน ร่วมค้นพบรสชาติความพิเศษของข้าวสายพันธุ์พื้นถิ่น “ข้าวเจ๊กเชยเสาไห้” ข้าวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI – Geographical Indication) ของจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นหนึ่งช่องทางด้านการค้า และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ข้าวไทยในบริบทการบริโภคสากลที่ดีให้แก่ผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

3.ส่วน I+D Select Store ส่วนส่งเสริมด้านการตลาดที่มีการจัดจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ สินค้าที่มีความเป็นไทย และการออกแบบที่ดี โดยในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการจำนวน 23 ราย โดยแนวคิดหลักในการเลือกสินค้าภายใต้กิจกรรม T STYLE มาจำหน่าย และจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการออกแบบ งานหัตถกรรม และความคิดสร้างสรรค์ของไทย

 

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Archives

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping