Category: Innovation

นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – BIG TOY DESIGN ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – ECO ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – DEWA(Design from Waste of Agriculture 2019) ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูล ค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ Innovation Bazaar (IDZ)
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูล ค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ IDZ Showcase (IDZ)
กิจกรรมส่งเสริมด้านการออกแบบและพัฒนาของเล่นไทย (T – STYLE : BIG TOY DESIGN 2019)
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ    สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอสรุปรายงานผล กิจกรรม IDZ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน และชมบูธ IDZ ตลอดทั้งงาน
IDZ @ Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019
IDZ @ Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019

Archives

Newsletter sign-up
Sign up to our newsletter for regular updates and more.
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping