Category: News

นิทรรศการโครงการรางวัลนักออกแบบแห่งปี Designer of the Year 2019 EH 103 Booth no. 35 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการ Talent Thai & Designer’s Room Hall EH103 Booth no. LL55 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการ Design Excellence Award 2019 (DEmark) Hall EH103 Booth no. LL55 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการ Innovation plus Design Style Café และนิทรรศการ T – STYLE Hall EH100 Booth no. T01 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – BIG TOY DESIGN ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – ECO ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
นิทรรศการInnovation and Design Zone(IDZ) – DEWA(Design from Waste of Agriculture 2019) ภายในHall EH99 Booth no. N41, N51 ณ งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok October 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูล ค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ Innovation Bazaar (IDZ)
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูล ค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดนิทรรศการ IDZ Showcase (IDZ)
DITP ผลักดัน 4 ดีไซเนอร์ไทยสู่ MQ Vienna Fashion Week 2019 ในโอกาสฉลองความสัมพันธ์ไทย-ออสเตรีย 150 ปี

Archives

Newsletter sign-up
Sign up to our newsletter for regular updates and more.
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping