asd
arrow bg
asd

THE SLEEVELESS GARDEN

  • อิทธิเดช ลีราภิรมย์
  • กังวาน พิพิธพงศ์สันต์
  • นลินทิพย์ วารุทัย
Room 2013 / 2014 / 2015 / 2016

Profile

โปรไฟล์:
ดีไซเนอร์ทั้ง 3 คนจบการศึกษาในด้านสถาปัตยกรรม และมีความสนใจในเครื่องหนังเหมือนๆ กัน โดยเริ่มก่อตั้งแบรนด์ ในเดือนพฤษภาคม 2011 ก่อนจะเริ่มส่งผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในเดือน ตุลาคม ปีเดียวกัน

จุดเด่นของโปรดักท์คือ รูปทรงและรายละเอียด สิ่งที่เราให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก คือกระบวนการดีไซน์ และวัสดุที่จะนำมาใช้ ดีไซเนอร์ทั้ง 3 คนมีแบ็คกราวน์ในด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ วิธีคิดแบบสถาปนิกจึงมีบทบาทมากทีเดียวในขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์

“สำหรับเรา การดีไซน์มีอยู่ 2 ความหมายใหญ่ๆ คือ Follow และ Oppose ความหมายแรก (Follow) จะถูกใช้ในขั้นตอนการดีไซน์เบื้องต้น อย่างการสร้าง study model หรือ การสำรวจรายละเอียดข้อต่อจุดต่างๆ ในความหมายที่สอง (Oppose) เราจะเน้นที่การออกแบบรูปฟอร์ม และกำหนดสัดส่วนเป็นหลัก ซึ่งจะนำไปสู่การเกิดฟังก์ชั่นของผลิตภัณฑ์ที่กำกวม ไม่ชัดเจนจนเกินไป เหมือนกับพื้นที่ multi-purpose ในบริบทสถาปัตยกรรม”

 

การศึกษา:
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

COLLECTIONS
หัวใจสำคัญของโปรดักท์คือ ดีไซน์ที่เรียบง่าย และฟังก์ชั่นที่ใช้งานได้จริง เรามองหาแรงบันดาลใจจากสิ่งของรอบตัวในชีวิตประจำวัน และต้องการเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อวัตถุธรรมดาๆ ให้เป็นโปรดักท์ที่ใช้งานจริงได้ ด้วยวัสดุหลักของแบรนด์อย่าง หนัง

Collection

Shop

ติดต่อ:
ตลาดนักจตุจักร โครงการ 4 ซอย 47/1 ห้อง 018
สยามสแควร์ซอย 11
Mobile: +66 (0) 8 1456 0315
Email : the sleevelessgarden@gmail.comshop@thesleevelessgarden.com
Website : www.thesleevelessgarden.com
Facebook : www.facebook.com/thesleevelessgarden