News & Events

รายงานผลคูหา THE JEWELLERS ในงาน Bangkok Gems & Jewelry Fair 2019 ดังนี้
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและ    สร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ขอสรุปรายงานผล กิจกรรม IDZ มีผู้สนใจเข้าร่วมงาน และชมบูธ IDZ ตลอดทั้งงาน
โครงการ “Passage to Mumbai“สำนักส่งเสริมนวัตกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า ได้เชิญชวนผู้ประกอบการส่งออก กลุ่มที่มีศักยภาพสูง
รายงานภาพบรรยากาศงานวันเปิด Bangkok Gems & Jewellery Fair ครั้งที่ 64 ในโซน THE JEWELLERS @ Impact Challenger 2
IDZ @ Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019
พาณิชย์ปลื้มสินค้า T Mark เนื้อหอมผู้นำเข้าแดนมังกรรุมจีบ ยันผู้บริโภคจีนเชื่อมั่นในคุณภาพและมาตรฐานที่รับรองโดยรัฐบาลไทย
MQ Vienna Fashion Week 2019 ณ MuseumQuartier กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
รายงานสดจากงาน Maison & Objet 2019
IDZ @ Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019
กิจกรรมนำนักออกแบบกลุ่มเครื่องประดับเข้าร่วม งานแสดงสินค้า Bangkok Gems and Jewelry Fair 2019 (ครั้งที่ 64)
Thai 10/10 Road to Shanghai
โครงการส่งเสริมสินค้าที่ได้รับตรา DEmark / T Mark สู่ธุรกิจ HORECA ในสหราชอาณาจักร เข้าร่วมงานแสดงสินค้า Autumn Fair 2019

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping