asd
arrow bg
asd

Design Excellence Award 2018 (DEmark)

Design Excellence Award (DEmark) ก้าวสู่ปีที่ 11 ภายใต้ธีม “มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ Look Back Think Beyond” กับผลการตัดสินเมื่อวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2561 ณ Lifestyle Hall ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการออกแบบชาวไทย อาทิเช่น ม.ล.คฑาทอง  ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  คุณพลพัฒน์  อัศวะประภา นายกสมาคมแฟชั่นดีไซน์เนอร์ไทย  และคุณสมชนะ  กังวารจิตต์ นายกสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ไทย เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจาก Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจาก Good Design Award (G – Mark) ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยมี Ms.Akiko  Watanabe  Ms.Yoko  Yasunishi และMr.Katsuo  Mizuguchi มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

ทั้งนี้ มี 61 ผลงาน ที่โดดเด่นด้านการออกแบบ ซึ่งจะได้ใช้ DEmark เป็นเครื่องหมายรับรองผลงาน     ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าของตนเอง ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก โดยมีประเภทการประกวดผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 1) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft) 2) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items) 3) กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย  (Creative & Innovative Fashion/ Apparel/ Jewelry/textile/Etc.) 4) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.) 5) กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) 6) กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)

ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละประเภทรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตรจากนายกรัฐมนตรี     และได้รับโอกาสพิเศษการเข้าร่วมประกวดในเวทีระดับโลก โดยสินค้าที่ได้รับรางวัล DEmark ได้สิทธิผ่านเข้ารอบสองของการประกวด G-mark ทันที รวมถึงได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ Milan Design Week และกิจกรรมส่งเสริมการขายภายในร้าน DEmark concept store รายละเอียดเพิ่มเติม www.demarkaward.net

Doi Chaang Coffee

Doi Chaang Coffee

พร้อม ดีไซน์ กับการแปลงโฉมบรรจุภัณฑ์กาแฟดอยช้างและตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจของดอยช้างในการใส่เรื่องราวของพื้นที่แหล่งเพาะปลูกที่ขึ้นทะเบียนจาก Geographical Indication เป็นพื้นที่พิเศษในการปลูกกาแฟที่มีคุณภาพ กับนิยามที่ว่า “บรรจุภัณฑ์สามารถสร้างความสามัคคีในองค์กรได้” โดยมีแนวคิดที่จะใช้บรรจุภัณฑ์ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองทำ และรักในบ้านเกิดของตนเอง

 

ด้วยการสร้างจุดเด่นด้วยการนำเอาใบหน้าพี่น้องเกษตรกรชนเผ่าต่าง ๆ สลับหมุนเวียนมาใส่บน Pouch    ในสูตรและรุ่นต่าง ๆ ของกาแฟด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงถึงความสุขในการประกอบอาชีพการเก็บเกี่ยวเมล็ดกาแฟ ซึ่งส่งผลถึงจิตวิญญาณของเกษตรกรและครอบครัวทำให้เกิดความภาคภูมิใจ “พวกเรา คือ ตัวแทนของแบรนด์กาแฟดอยช้าง” ที่จะสรรสร้างและปักหมุดให้โลกรู้ว่ากาแฟดีๆของไทยได้เริ่มจากฝีมือของพวกเค้า

การสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์จากการเข้าใจถึงจิตวิญญาณของแบรนด์และเข้าถึงวิถีชุมชนของ   ชนเผ่าที่มีความหลากหลายทำให้บรรจุภัณฑ์ Doi Chaang Coffee ได้รับรางวัลระดับประเทศ Thai Pack Awards 2017 และ DEmark Award 2018 รวมถึงระดับนานาชาติอย่าง IF Design Awards 2018 รายละเอียดเพิ่มเติม www.demarkaward.net