สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Final assessment ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์สู่ตลาดอินเดีย Thai Brand Roadmap Program รุ่นที่ 2 “Passage to Mumbai”

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Final assessment ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์สู่ตลาดอินเดีย Thai Brand Roadmap Program รุ่นที่ 2 “Passage to Mumbai”

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรม Final assessment ภายใต้โครงการส่งเสริมแบรนด์สู่ตลาดอินเดีย Thai Brand Roadmap Program รุ่นที่ 2 “Passage to Mumbai” เพื่อสร้าง Thai Brand Heroes ให้สามารถปักหมุดแบรนด์ไทยในอินเดีย ยกระดับภาพลักษณ์ทางการค้าของประเทศในเวทีสากล

โครงการนี้ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ 

การให้ความรู้เชิงลึกด้านตลาด (market ready) 11 – 13 ก.ย. 62
การวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเชิงลึก (coaching and consulting) เพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์แบรนด์ในรูปแบบเฉพาะ (customized) 23 – 27 ก.ย. 62
การนำเสนอเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ (final assessment) 10 ต.ค. 62

กิจกรรม final assessment วันนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารกระทรวงพาณิชน์ นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ เป็นประธานในการเปิดกิจรรม และม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ นักวิชาการพาณิชน์เชี่ยวชาญ เป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมทั้ง 11 แบรนด์และนอกจากนี้มี คุณอดุลย์ โชตินิสากรณ์ , คุณเจมส์ ริชาร์ อมตวิวัฒน์ , คุณชนินทร์ อรรจนานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญตลาดอินเดีย เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอแผนการสร้างแบรนด์เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วม 11 แบรนด์ ได้แก่
1. เวล-บี (WEL – b)
2. ยูโร่ (EURO)
3. แม่ประนอม (MAEPRA NOM)
4. เรนองที (RANONG TEA)
5. เอิบ (ERB)
6. ครูเซ็ท (CRUSET)
7. ซาบีน่า (SABINA)
8. ลาบราดอร์ (LABRADOR)
9. ลูคาริส (LUCARIS)
10. ดีสวัสดิ์ (DEESAWAT)
11. พิน (PIN)
สิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับจากกิจกรรมนี้คือ การวิเคราะห์หาตัวตนของแบรนด์ เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคอินเดีย ได้รับแนวทางการเสริมจุดแข็งปิดจุดอ่อนของแบรนด์เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค แนวทางแผนการตลาด การสื่อสารแบรนด์ การทำส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix) และกลยุทธ์การสร้างแบรนด์เพื่อเจาะตลาดระดับบนของอินเดีย แผนพร้อมเป้าหมายระยะ 3 ปี ซึ่งผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าร่วมได้ให้ความเห็นและคำปรึกษารายบริษัทที่เป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Archives

Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping