เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” ชมผลงานอันโดดเด่น รางวัล GIT’s World Jewelry Design Awards

เทศกาลนานาชาติ “พลอยและเครื่องประดับจันทบุรี 2019” ชมผลงานอันโดดเด่น รางวัล GIT’s World Jewelry Design Awards

 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงพาณิชย์เป็นงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับนานาชาติ ภายใต้โครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นนครอัญมณี จัดขึ้นตามแนวคิด “พลังแห่งอัญมณีและเครื่องประดับ” (Power of Gemstones and Jewelry) เพื่อพัฒนาและผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นครอัญมณีของโลก” ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อตอกย้ำความสำคัญของ “จันทบุรี” ในฐานะศูนย์กลางการผลิตและการค้าพลอยสีสำคัญแห่งหนึ่งของโลกและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรีให้สามารถแข่งขันได้สามารถขยายตลาดสู่สากล ภายในงานมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ 

1) คูหาจัดแสดงผลงานและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับและสินค้าเกี่ยวเนื่อง ได้แก่ พลอยดิบและพลอยเจียระไน อัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพีจิวเวลรี่เซ็นเตอร์ และ OTOP Lifestyle บริเวณตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ โดยจะมีการแสดงและจำหน่ายสินค้า จากผู้ประกอบการกว่า 500 ราย
2) นิทรรศการแสดงผลงานการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับโดย GIT ได้แก่ นิทรรศการ Jewelry Design Gallery จัดแสดงผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากโครงการ Gems Treasure นิทรรศการ Smart Jewelers Exhibition จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากช่างและผู้ประกอบการต่างๆ ที่ได้รับการคัดเลือกภายใต้โครงการ Smart Jewelers นิทรรศการ Innovative Jewelry และ Innovative Lifestyle Jewelry จัดแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์จากนักออกแบบรุ่นใหม่                                   
3) การประมูลพลอยเจียระไน กว่า 500 รายการ มูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท
4) การมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบเครื่องประดับและประกวดพลอยเจียระไน  (GIT’s World Jewelry Design Awards)
5) การจัดทำชุดมาตรฐานสีทับทิมชุดใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้าพลอยทับทิม ได้แก่สี Rabbit’s Eye Red Ruby สีทับทิมแดงประกายชมพูดวงตากระต่ายและ Golden Red Ruby สีทับทิมแดงประกายทอง ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการสร้างอัตลักษณ์และการจดจำให้แก่พลอยทับทิมสยามจากจันทบุรี 

การจัดทำชุดมาตรฐานสีทับทิมชุดใหม่
การจัดทำชุดมาตรฐานสีทับทิมชุดใหม่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการค้าพลอยทับทิมโดยมาตรฐานสีทับทิมชุดใหม่ได้แก่

สี Rabbit’s Eye Red Ruby และ Golden Red Ruby ซึ่งเป็นการสร้างอัตลักษณ์และการจดจำให้แก่พลอยทับทิมสยามจากจันทบุรี

ตัวอย่างผลงานการสร้างสรรค์นิทรรศการสินค้า
โครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (GIT’s World Jewelry Design Awards) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้  นักออกแบบทั้งมืออาชีพ และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอผลงานความคิดสร้างสรรค์ออกสู่สายตาประชาชน โดยครั้งนี้เป็นการประกวดครั้งที่ 13 ภายใต้หัวข้อ  “Blue by Day, Green By Evening, Red by Night” เน้นการออกแบบเครื่องประดับที่มีอัญมณีน้ำเงิน อัญมณีสีแดง หรือ อัญมณีสีเขียว เป็นองค์ประกอบหลักในชิ้นงาน อีกทั้งยังได้จัดการประกวดพลอยเจียระไน สำหรับช่างเจียระไนพลอยในจังหวัดจันทบุรี และช่างเจียระไนจากทั่วทุกมุมโลก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการเจียระไนรวมถึงช่างเจียระไนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือให้เข้าสู่วงการมาตรฐานระดับโลก 

ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดในโครงการประกวดออกแบบเครื่องประดับ (GIT’s World Jewelry Design Awards) ประเภทเครื่องประดับสำหรับในหัวข้อเครื่องประดับที่ใช้พลอยทับทิม (สีแดง) และ พลอยไพลิน (สีน้ำเงิน) หรือ พลอยเฉดสีที่ใกล้เคียง คือ เครื่องประดับชุด The Power of Gems โดยคุณจิรวัฒน์ สมเสนาะ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเครื่องประดับโบราณ ทรงพุ่มดอกพิกุล เป็นดอกซ้อนกัน ลดหลั่นกัน โดยใช้อัญมณีแห่งราชาทั้ง 2 ชนิด คือ ทับทิมและไพลินมาผสมผสาน ใช้การออกแบบและรังสรรค์ ไม่ว่าจะใส่กลางวันหรือกลางคืน ก็ช่วยเสริมพลังความสง่างามให้กับผู้สวมใส่

“จากคอนเซ็ปต์ในการประกวดครั้งนี้ จึงได้นำพลอยสีแดงและน้ำเงินซึ่งเป็นแม่สีมาเป็นหลักในการออกแบบ เมื่อตัดสีเขียวซึ่งเป็นการประกวดอีกประเภทออกไปก็จะเหลือ Blue by Day, Red by Night จึงเป็นที่มาของการออกแบบเครื่องประดับที่สวมใส่ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน พร้อมฟังก์ชั่นที่สามารถถอดออกมาใช้ได้อีกหลายรูปแบบ โดยให้ความสำคัญกับสีสันของทั้งสองเฉด เป็นการซื้อ 1 แต่ใช้ได้หลายรูปแบบ และมีโอกาสในการต่อยอดเชิงพาณิชย์ ลูกค้าที่ซื้อไป ไม่จำเป็นต้องใส่เต็มเซ็ต อยากแต่งเต็มหรือเบาๆ ก็เลือกได้ ผลงานชิ้นนี้ถือเป็นต้นแบบ จึงมีราคาหลายแสนบาท แต่หากนำไปผลิตจริง ราคาจะขึ้นอยู่กับว่า จะเลือกใช้ทองคำหรือเพชรมาประดับอีกเท่าไหร่ รวมทั้งการคัดเลือกตัวพลอยซึ่งมีสีสันและเกรดหลายระดับ” คุณจิรวัฒน์ อธิบาย

นอกจากนี้ GIT ยังได้จัดการประกวดเจียระไนพลอยระดับโลก GIT’s World Challenge Gems Faceting Master 2019   ที่ส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับช่างเจียระไนทั่วไป และมืออาชีพ ทั้งของไทยและระดับนานาชาติ  โดยเฉพาะช่างเจียระไนจันทบุรี ให้มีทักษะ และฝีมือขั้นสูงจนสามารถเติบโตและแข่งขันได้ในตลาดโลก จำนวน 82 ผลงาน แบ่งเป็น ช่างเจียระไนจันทบุรี จำนวน 22 เม็ด ช่างเจียระไนทั่วไป จำนวน 60 เม็ด

รางวัลประเภทเครื่องประดับที่ใช้พลอยเพริโดหรือพลอยเฉดสีที่ใกล้เคียง
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คุณปวันรัตน์ ปัญจไชยโรจน์ ผลงานชื่อ Grass in Evening
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Reyhaneh Etyehad ผลงานชื่อ Green Calm
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ คุณชาญชัย ดวงระหว้า ผลงานชื่อ Bamboo
รางวัลชมเชย ได้แก่ คุณอำพล แตระพรพาณิชย์ ผลงานชื่อ Salika
และรางวัลพิเศษในปีนี้ รางวัล Popular Design Award 2019 ได้แก่ คุณวรรษา แพรักขกิจ ในชื่อชุดผลงาน The Blue Macaw ซึ่งชนะการโหวตด้วยคะแนนถึง 300,000 คะแนน

รางวัลประเภทช่างเจียระไนจันทบุรี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายอำนาจ ทองดา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายธีรศักดิ์ ทองดา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายวิสุทธิ์ ไขศรี

รางวัลประเภทช่างเจียระไนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวกัลยา สิรินิมิตกุล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นางถวิล ตูนา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายนิวัฒน์ ศรีสุรินทร์

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Archives

Follow by Email
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping