asd
arrow bg
asd

A Sense of Nature

“แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่ดีไซน์อันโดดเด่น” เมื่อความงดงามของธรรมชาติถูกแปรเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ที่หยิบยื่นวัสดุอันงดงามมาให้พวกเขาได้เลือกรังสรรค์ผลงานอย่างภาคภูมิ

Water Weed 

เก้าอี้จากผักตบชวา สานขึ้นมาเป็นโซฟาหรือสานทับโครงสร้าง Stainless เคลือบผิวทองแดง รับน้ำหนักในการใช้งานต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งภายในหรือกึ่งภายนอก

Kram Collection 

ชุดเครื่องประดับตุ้มหูลายครามจากเนื้อดินเซรามิกส์ หัตถศิลป์ที่งดงามแห่งความเป็นไทย ลายสับปะรดและลายพรรณพฤกษา น้ำหนักเบา ไม่เกิดการระคายเคือง

Rai Mai Jon Sugarcane Juice

น้ำอ้อยไร่ไม่จน เป็นผลิตภัณฑ์พาสเจอไรซ์ หากต้องการให้ได้รสชาติใกล้เคียงกับธรรมชาติ ต้องมีกระบวนการเก็บที่ดี