asd
arrow bg
asd

BUSABA Ayutthaya

บุษบา อยุธยา (BUSABA Ayutthaya) โฮสเทลสไตล์ไทย ที่นำบ้านทรงไทยที่มีอยู่แต่เดิม นำมาประยุกต์ พัฒนาและต่อยอดเป็นโรงแรมที่ดูทันสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สื่อถึงความเป็นไทย และเพื่อส่งเสริมให้คนหันมาอนุรักษ์รวมทั้งตระหนักถึงความเป็นไทยมากขึ้น โดยเน้นกลิ่นอายการใช้ชีวิตในเรือนไทยสมัยก่อน ให้มีความสะดวกสบาย สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกเพศทุกวัย ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

บุษบา อยุธยา ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบโลโก้ให้มีลักษณะเป็นรูปบ้านทรงไทย ซึ่งเชื่อมโยงกับรูปแบบโครงสร้างหลักของโรงแรม ทำให้ง่ายต่อการจดจำ ทั้งยังสะท้อนภาพลักษณ์ของโรงแรม ให้เป็นที่จดจำแก่ผู้พบเห็น รวมถึงยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยบุษบา อยุธยา เกิดจากการปรับปรุงพื้นที่บ้านทรงไทยที่มีแต่เดิมมาต่อยอดเป็นโรงแรมที่ทันสมัยโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม