สถาบัน Korea Institute of Design Promotion (KIDP) ในฐานะผู้จัดงานประกวดรางวัล Good Design (GD) ประเทศเกาหลีใต้  ประจำปี 2021 ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ/นักออกแบบไทย สมัครเข้าร่วมประกวดรางวัลดังกล่าว

ในการนี้  สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พิจารณาแล้วเห็นว่า เวทีการประกวดรางวัล Good Design (GD) ประเทศเกาหลีใต้  ประจำปี 2021 สามารถเผยแพร่ผลงานการออกแบบของท่านสู่สากลได้ จึงขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการสมัคร รางวัล Good Design (GD) โดยผู้ที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://award.kidp.or.kr / 

หมายเหตุ : มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อศึกษารายละเอียดได้ตามลิงค์ด้านล่าง

thThai
en_USEnglish thThai