กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้า DEWA สู่การค้าระหว่างประเทศ (DEWA IMAGE PROMOTION 2020)

กิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้า DEWA สู่การค้าระหว่างประเทศ (DEWA IMAGE PROMOTION 2020)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ขอเชิญผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดสากล (DEsign from Waste of Agriculture) หรือ DEWA (เดวา) ตั้งแต่ปี 2557 – ปัจจุบัน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการสินค้า DEWA สู่การค้าระหว่างประเทศ (DEWA IMAGE PROMOTION 2020) เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้า/ผลิตภัณฑ์จากผลผลิตเหลือใช้จากการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆ ของไทย (DEWA Products) ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ DEWA ให้สามารถต่อยอดสินค้า ขยายช่องทางการตลาดสินค้า DEWA สู่การค้าระหว่างประเทศ

รายละเอียดการรับสมัคร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม
1. เป็นผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ (DEWA : Design from Waste of Agriculture) ปี 2557 – 2563
2. ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการสินค้า DEWA ปี 2557 -2562 จะต้องมีการผลิตสินค้า DEWA เดิมหรือต่อยอดสินค้าเดิมเป็นสินค้าใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย จำนวน 1 ชิ้น หรือ 1 คอลเล็กชั่น (collection)

เกณฑ์การคัดเลือก

เฉพาะผู้ประกอบการสินค้า DEWA ปี 2563
1. เป็นสินค้าที่ผ่านการพัฒนาจากกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ปี 2563 เท่านั้น
2. มีการจดทะเบียนตราสินค้า หรือ จดทะเบียนนิติบุคคล หรือ จดทะเบียนร้านค้า หรือ จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน หรือ จดทะเบียน OTOP อย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ผลงาน/สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรม DEWA ที่แสดงถึงแผนการดำเนินงานและตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ เป็นรูปแบบไฟล์ pdf ไม่เกิน 5 หน้า
4. หลักฐานแสดงช่องทางการค้าในเชิงพาณิชย์ ดังนี้
– ช่องทางออฟไลน์ อาทิ มีหน้าร้านเป็นของตนเอง การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
– ช่องทางออนไลน์ อาทิ มีเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าเป็นของตนเอง การฝากสินค้าขายในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (Shopee Lazada Alibaba) Thaitrade.com เป็นต้น

ผู้ประกอบการสินค้า DEWA ตั้งแต่ปี 2557 – 2562
1. เป็นสินค้าที่เคยเข้าได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมพัฒนาผลผลิตเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุเหลือใช้อื่น ๆ เพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ หรือ มีการพัฒนาต่อยอดสินค้า DEWA เดิม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีการดำเนินการค้าในเชิงพาณิชย์แล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
2. มีการจดทะเบียนตราสินค้า หรือ จดทะเบียนนิติบุคคล หรือ จดทะเบียนร้านค้า 
3. ผลงาน/สินค้าที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรม DEsign from Waste of Agriculture หรือผลงานที่มีการต่อยอดจากสินค้า DEWA1เดิม และแสดงแผนการดำเนินงานและตลาดเป้าหมายในต่างประเทศ เป็นรูปแบบไฟล์ pdf ไม่เกิน 5 หน้า
4. หลักฐานแสดงช่องทางการค้าในเชิงพาณิชย์ ดังนี้
– ช่องทางออฟไลน์ อาทิ มีหน้าร้านเป็นของตนเอง การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้น
– ช่องทางออนไลน์ อาทิ มีเว็บไซต์สั่งซื้อสินค้าเป็นของตนเอง การฝากสินค้าขายในช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ (Shopee Lazada Alibaba) Thaitrade.com เป็นต้น

หมายเหตุ
1. กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ในกรณีที่เป็นผู้ประกอบการสินค้า DEWA1ปี 2563 และเคยเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างปี 2557 – 2562 หากประสงค์ที่จะนำสินค้าในระหว่างปี 2557 – 2562 เข้าร่วมในกิจกรรม DEWA1Image Promotion 2020 ผู้ประกอบการจะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ผู้ประกอบการกลุ่ม 1 หรือ 2
3. ในกรณีที่มีผู้ประกอบการได้รับคัดเลือกมากกว่าจำนวนที่กำหนด สำนักจะเรียงลำดับการสมัครก่อนหลัง
4. ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สิทธิประโยชน์จากการเข้าร่วมกิจกรรม

1. สามารถเข้าร่วมคูหา IDZ BAZAAR ในงานแสดงสินค้า STYLE BANGKOK October 2020 ในราคาพิเศษคูหาละ 5,000 บาท
2. ได้รับการโปรโมตสินค้าผ่านช่องทางการขายออนไลน์ อาทิ Thaitrade.com หรือ ตามความเหมาะสม
3. ได้รับการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ www.ditp-design.com หรือ ตามความเหมาะสม
4. ผู้ประกอบการจะได้รับสมุดภาพรวมกิจกรรม DEWA Image Promotion 2020 โดยภายในเล่มมีรายละเอียดของสินค้า DEWA ทั้ง 15 แบรนด์ โดยมีเนื้อหา อาทิ Storytelling ของสินค้า ภาพถ่ายสำหรับใช้โปรโมตสินค้าทางออนไลน์ กระบวนการผลิตสินค้า ราคาสินค้า รวมถึงแนวโน้มสินค้า DEWA ที่มีต่อตลาดโลก เป็นต้น

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

สนใจเข้าร่วมกิจกรรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทร. 02 507 8269, 8273, 8290 ในวันและเวลาราชการ

Leave A Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Archives

Follow by Email
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping