ECO Products for SMEs

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นโอกาสจากกระแสรักษ์โลก โดยสำนักส่งเสรริมนวัตกรรมและสร้างมูลค้าเพิ่มเพื่อการค้า ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา และสำนักงานตัวแทนการค้า ณ เมืองฮิโรชิม่า จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่น (T-STYLE : ECO 2019) ผลักดันผู้ประกอบการ 15 รายนำสินค้าต้นแบบทดสอบตลาดจริงในญี่ปุ่น

โดยนำผู้ประกอบการ 15 ราย ไปเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อโดยตรง ณ ACU Hakata เมืองฟูกุโอกะ ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการเลือกเน้นเมืองรองในประเทศญี่ปุ่นก็เพื่อมุ่งเน้นการเจาะตลาดผู้ซื้อรายใหม่ให้มากยิ่งขึ้น

มีกิจกรรมคณะผู้แทนการค้าด้านนวัตกรรมเข้าร่วมเจรจาธุรกิจต่อเนื่อง ภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงาน IBPC: International Business Promotion Center ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ My Dome Osaka นครโอซากา ซึ่งกิจกรรมนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจต่อเนื่องจำนวน 8 ราย

จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ POP UP ณ ร้าน Marukin Kagu นครโอซาก้า ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย”

0 ราย
โดยมีผู้ซื้อ/ ผู้ชมงานเข้าร่วมเจรจาธุรกิจจำนวน 120 ราย (45 บริษัท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจัดจำหน่าย
0 $
เกิดยอดสั่งซื้อทันที
0 $
ยอดสั่งซื้อภายใน 1 ปี
thThai
en_USEnglish thThai