ECO Products for SMEs

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นโอกาสจากกระแสรักษ์โลก โดยสำนักส่งเสรริมนวัตกรรมและสร้างมูลค้าเพิ่มเพื่อการค้าร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโอซากา และสำนักงานตัวแทนการค้า ณ เมืองฮิโรชิม่า จัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ตลาดญี่ปุ่น (T-STYLE : ECO 2019) ผลักดันผู้ประกอบการ 15 รายนำสินค้าต้นแบบทดสอบตลาดจริงในญี่ปุ่น
การพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทสินค้าไลฟ์สไตล์
โดยนำผู้ประกอบการ 15 ราย ไปเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อโดยตรง ณ ACU Hakata เมืองฟูกุโอกะ ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2562 ซึ่งการเลือกเน้นเมืองรองในประเทศญี่ปุ่นก็เพื่อมุ่งเน้นการเจาะตลาดผู้ซื้อรายใหม่ให้มากยิ่งขึ้น
กิจกรรมนำคณะผู้แทนการค้าด้านนวัตกรรมและการออกแบบไปเจรจาธุรกิจ ณ ประเทศญี่ปุ่น
มีกิจกรรมคณะผู้แทนการค้าด้านนวัตกรรมเข้าร่วมเจรจาธุรกิจต่อเนื่อง ภายใต้การส่งเสริมของหน่วยงาน IBPC: International Business Promotion Center ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ My Dome Osaka นครโอซากา ซึ่งกิจกรรมนี้ได้คัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมเจรจาธุรกิจต่อเนื่องจำนวน 8 ราย
กิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ POP UP
จะเป็นกิจกรรมส่งเสริมการตลาดในรูปแบบ POP UP ณ ร้าน Marukin Kagu นครโอซาก้า ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2562 โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 6 ราย”

120 ราย

โดยมีผู้ซื้อ/ ผู้ชมงานเข้าร่วมเจรจาธุรกิจจำนวน 120 ราย (45 บริษัท) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก/ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้า ตัวแทนจัดจำหน่าย

เกิดยอดสั่งซื้อทันที

41,827.73 เหรียญสหรัฐ

ยอดสั่งซื้อภายใน 1 ปี

509,513.04 เหรียญสหรัฐ
62-03-123 front ECO new8-8 i_uncoateddic2019

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

62-03-123 back ECO new7-8 i_uncoateddic2019
Follow by Email