asd
arrow bg
asd

Faculty of Art and Design, Rangsit University

ตราสัญลักษณ์ Bacherlor of Arts and Design RSU, Master of Fine Arts in Design RSU คือ จุดเริ่มต้นของจินตนาการความคิดฟุ้งซ่าน จนเข้าสู่ระบบระเบียบของการพัฒนาทางระบบความคิด (Bacherlor of Art and Design) ไปจนถึงต่อยอดมิติของมุมมองทางความคิดที่หลายหลาก (Master of Fine Arts in Design) นอกจากการสร้างชุดแนวความคิดขององค์กรในตราสัญลักษณ์ เรายังพัตนาไปจนถึงใบปลิวเพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาได้ทำความเข้าใจชุดข้อมูลแนวความคิด โดยออกแบบเป็น Universal design เชิงกราฟิกให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักและในส่วนของกราฟิกก็สามารถตีความได้จากภาพประกอบ เพื่อตอบสนองกลุ่มผู้ใช้ได้หลากหลาย

ใบปลิว MFA (Master of Fine Arts in Design RSU) ในการพิมพ์นั้น เราทำงานร่วมกับโรงพิมพ์ ส่วนแรกใบปลิว MFA สีดำไม่สามารถที่จะดำสนิทได้ ส่วนที่สองการไล่เฉดสีน้ำเงินมุมด้านบนข้างขวาในเทคนิคสองสีจะทำให้เกิดรอยช้ำในตัวงาน เราเลยได้ทำการทดลองว่า ค่าดำสนิทที่จริงนั้นไม่สามารถได้มาด้วยค่า K 100% (ในCMYK) เราเลยแก้ปัญหาโดนการนำ C 40% (ในCMYK) ปูพื้นก่อน 1 รอบ แล้วตามด้วย K 100% ทำให้ได้สีดำที่ดำสนิท และยังมีความยากเรื่องการจัดพิมพ์ให้ตรงเพราะตัวเส้นของภาพประกอบนั้นบางมาก จนได้ออกมาเป็นงานที่มีภาพประกอบที่คมชัดและการไล่เฉดที่เนียน โดยเลือกจัดสรรข้อมูลในการลำดับขั้นให้มี Hierarchy ที่เหมาะสมสำหรับผู้รับสาร ทั้งการสื่อสารผ่านกราฟิกและ การจัดการตัวอักษร และตัวกระดาษยังมีความเหมาะสมแก่การเก็บรักษาหรือพกพาในขนาดที่พอดี และวิธีการพับใบปลิวทำให้สามารถขนส่งโดยที่ตัวโปสการ์ดจะไม่หลุดออกมาเด็ดขาด ซึ่งใบปลิวชุดนี้สามารถส่งไปยังสถานที่ศึกษาหรือตัวบุคคลได้ โดยโปสเตอร์ 1 ใบ ที่อธิบายข้อมูลโดยรวมของคณะ และ โปสการ์ด 5 ใบที่อธิบายข้อมูลของแต่ละสาขา พร้อมทั้งชุดข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่สามารถต่อยอดได้ในอนาคต ถูกอธิบายไว้ด้านหลังโปสการ์ด เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและแรงบันดาลใจในตัวเด็กผู้รับสาร และผู้ที่ได้รับชุดใบปลิวสามารถที่จะนำไปส่งจดหมายต่อให้กับผู้ที่อาจจะสนใจในภาควิชานั้นๆได้อีกในอนาคต

ใบปลิวและโปสการ์ดนี้ยังสร้างรูปแบบให้เหมาะสมกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ ด้วยวิธีการนำเสนอรูปแบบของกราฟิก และรูปลักษณะใบปลิวที่แตกต่างออกไป จะทำให้สามารถเข้าถึงและถูกจดจำเป็นผลดีของคณะ โดยคำนึงถึงความยั่งยืนของการออกแบบตราสัญลักษณ์ให้อยู่อย่างน้อย 50 ปี และยังคงสื่อสารร่วมกับชุดแนวความคิดแรกที่สามารถต่อยอดไปในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิเช่น ใบปลิวที่จะเปลี่ยนรูปแบบวิธีการเล่าที่แตกต่างออกไปแต่ยังคงแนวความคิดเดิมได้อยู่ ไปสู่ความยั่งยืนขององค์กรเอง

สำหรับใบปลิว Bacherlor of Arts and Design RSU เราทดลองคิดค้นวิธีการพับที่ไม่มีรอบพับอยู่ด้านนอกเลยเพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกับตัวอักษรหรือกราฟิก โดยในภาพจดจำแรกเป็นแผนที่จากผังเมืองที่มีความยุ่งเหยิง ถ้าเปิดออกดูไปเรื่อยๆจะเจอกับผังเมืองที่มีความเป็นระบบพร้อมซ่อนตัวอักษรไว้ใน Poster ไว้คำว่า “ Vision “ ผู้คนที่มองเห็นตัวอักษรจะเหมือนได้รางวัลให้กับตัวเองในการเริ่มสังเกตุ ต่อมาในส่วนของ Master of Fine Arts in Design RSU เราได้วาดภาพประกอบรูปคนโดยใช้มือทั้งหมด

และด้วยรูปแบบการใช้ชีวิตในสมัยนี้ สื่อสิ่งพิมพ์อาจจะไม่ได้เป็นทางเลือกหลักของช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงผู้รับสาร เราจึงคำนึงไปจนถึงหน้าเว็บไซต์ที่จะสามารถเอากราฟิกของแต่ละสาขาไปลงได้ ผู้ที่ได้เข้าเว็บไซต์ จะสามารถรับรู้ได้ทันทีและทำให้สิ่งพิมพ์และเว็บไซน์ทำงานได้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีขึ้นในหลายรูปแบบ ทั่งที่ผู็ได้รับสิ่งพิมพ์สามารถแชร์ให้กับคนอื่นด้วยการแนะนำเว็บไซน์ได้ หรือจะส่งเป็น Postcard ให้ก็ได้ โดยทางคณะFaculty of Art and Design, Rangsit University ยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือ เราสนใจเรื่องของตัวนักศึกษาที่ไม่สามารถได้รับข้อมูลว่าสิ่งที่เรียนนั้นจะสามารถต่อยอดหรือเห็นภาพไปในทางไหนได้บ้าง เราจึงอยากที่จะสร้างชุดข้อมูลเพื่อให้เข้าถึงผู้รับสารได้โดยง่าย พร้อมทั้งให้ข้อมูลที่เป็นความเป็นจริง ของภาควิชาหรือคณะนั้นๆในเวลาเดียวกันด้วย และเรายังออกแบบใบปลิวให้สามารถเป็นชุดโปสเตอร์ เพื่อพยายามสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับนั้นสามารถที่จะเก็บไว้ได้ ไม่ใช่แค่ได้รับข้อมูลทางตัวอักษรแล้วทิ้งกระดาษนั้นทันที