กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs สินค้านวัตกรรมทางการเกษตร (ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ข้าวโพด ผลไม้ ฯลฯ) สมัครเข้าร่วม กิจกรรมส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้านวัตกรรมทางการเกษตรไทยสู่ตลาดสากล (IDEA LAB : THAI AGRICULTURAL INNOVATION) ภายใต้แนวคิด “Growing Brand Sustainability” สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ พัฒนากลยุทธ์เข้าถึงตลาดใหญ่อย่างมีศักยภาพ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจ การสร้างแบรนด์ การตลาด และผู้ประกอบการสินค้านวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในปัจจุบัน

หรือสมัครฟังสัมมนาทาง Online (Facebook Live) ได้ที่ >

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
> 0 2513 8545 (ในวันและเวลาราชการ)

Leave a comment

thThai
en_USEnglish thThai