กิจกรรมบ่มเพาะด้านการสร้างแบรนด์ ที่จะทำให้คุณเข้าใจเรื่องแบรนด์ในทุกมิติและนำไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจของคุณ
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย (Thai Brand: IDEALAB)ในปี 2561 ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม
ผู้ที่เข้าร่วมงานได้เพิ่มพูนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) การสื่อสารเรื่องราว(Storytelling) การสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ (New business model) จากผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยดึงความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า และสร้างความแตกต่างในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ จนพัฒนาเกิดเป็นสินค้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแบรนด์
Screenshot_1

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

idealab
Follow by Email