คือ นิทรรศการแสดงสินค้านวัตกรรมและงานออกแบบ ริเริ่มโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภายในนิทรรศการได้รวบรวมสินค้าจากผู้ประกอบการ รวมถึงนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ได้แสดงผลงาน สร้างโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและบริการต่างๆ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ และต่อยอดธุรกิจสู่ตลาดสากล โดยการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกับสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

What we do

จัดแสดงผลงานสินค้าอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมทั้งสิ้น 40 รายการ สะท้อนศักยภาพสินค้าอาหารที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์

จัดแสดงผลงานสินค้านวัตกรรมจากข้าวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการสร้างแบรนด์จากโครงการ IDEA LAB ทั้งสิ้น 3 แบรนด์ ได้แก่ PRIZE, Diamond Fresh และ Jasberry ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากข้าว และบรรจุภัณฑ์ Rice2Rice ที่ทำเศษวัสดุเหลือใช้เช่นฟางข้าว มาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ เพื่อเป็นทางเลือกในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

คูหาพิเศษเป็นการต่อยอดผู้ประกอบการอาหารที่ได้รับการพัฒนาด้านนวัตกรรมอาหารจาก สวทช.และ สกสว. ทั้งสิ้น 24 ราย รวมทั้งเป็นพื้นที่เจรจาธุรกิจให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม IDZ เพื่อใช้ในการเจรจาธุรกิจ

เป็นส่วนนิทรรศการพิเศษและจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในส่วนคูหาพิเศษ

Innovation plus Design Style Café (I + D Style Café)

ส่วนแสดงผลงานและกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการตลาดแก่ผู้ประกอบการอาหารจากในส่วนคูหาพิเศษ 24 ราย และสินค้า/ วัตถุดิบอาหารอื่นๆของไทยมาต่อยอดภายใต้แนวคิด EAT EASE โดยสร้างสรรค์เมนูอาหารเพื่อให้ผู้เข้าชมได้ทดลองชิมในรูปแบบของไอศกรีม และเล่าเรื่องราวที่มาของวัตถุดิบที่หาได้ในประเทศไทยผ่านนิทรรศการพิเศษให้ผู้เข้าชมสามารถมีส่วนร่วม เช่น การดมกลิ่น การสัมผัส หรือการชิมรสชาติของวัตถุดิบซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าอาหารของไทยสู่สากลมากยิ่งขึ้น

ให้คำปรึกษาด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระบบการให้บริการและรูปแบบการทำธุรกิจ โดยการนำเอากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาปรับใช้เพื่อแก้ปัญหาในการทำธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนนี้ได้รับความร่วมมือจากสมาคมนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (IDS) และสมาคมการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (PDA) นอกจากนี้ในส่วนนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบดีจากรางวัล Demark ผลงานบรรจุภัณฑ์นวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจาก ปตท.

0 -75%
ความพึงพอใจ ได้รับการประเมินความพึงพอใจรวมในทุกด้านดีมาก
0 ราย
ผู้เข้าร่วมชมงาน และร่วมเจรจาธุรกิจในทุกโซนรวมกันเป็นจำนวนกว่า
0 บาท
ประเมินมูลค่าการสั่งซื้อภายในระยะเวลา 1 ปีเป็นมูลค่าประมาณ
0 %
รวมทั้งสามารถขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศเช่น มาเลเซีย อินเดีย ฮ่องกง จีน เวียดนาม แคนาดา อเมริกา เกาหลีใต้ ไต้หวัน เป็นต้น
thThai
en_USEnglish thThai