***ในกรณีที่บริษัท หรือหน่วยงานใด มีสมาชิกหลายท่าน และมีสมาชิกท่านใดท่านหนึ่งลาออกจากการเป็นพนักงานบริษัทหรือหน่วยงานนั้น
ขอให้ผู้มีอำนาจของบริษัท หรือหน่วยงาน แจ้งมายังทีมงาน www.ditp-design.com เป็นลายลักษณ์อักษร ถึงการสิ้นสุดสภาพพนักงานของสมาชิกนั้นๆ ทางทีมงานจะดำเนินการระงับสมาชิกภาพของสมาชิกท่านนั้นเป็นลำดับต่อไป

ท่านสามารถทำการแจ้งระงับสมาชิกภาพเว็บไซต์ของพนักงานในบริษัทหรือหน่วยงานได้ที่ [email protected] ***

สมัครสมาชิก

ติดตามข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ?

เข้าสู่ระบบ เพื่อจัดการโปรไฟล์ของท่าน

thThai
en_USEnglish thThai