News & Events

คลิปสัมภาษณ์ ภายในงาน Value Creation Day OpenHouse โดย คุณสิริพร ลาภกาญจนพงศ์
คลิปสัมภาษณ์ ภายในงาน Value Creation Day OpenHouse  อาจารย์ทรงพล เนรกัณฐี
คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ภายในงาน Value Creation Day OpenHouse โดย คุณเดชา อรรจนานันท์
คลิปวิดีโอสัมภาษณ์ภายในงาน Value Creation Day OpenHouse  โดย คุณสมควร ศรีวิทิตกุล
คลิปสัมภาษณ์ ภายในงาน Value Creation Day OpenHouse  แบรนด์ Rubberkiller โดย คุณสเริงรงค์ วงษ์สวรรค์
งานเสวนาโครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่นประจำปี 2563 PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2020
พบกับ Facebook Live กิจกรรมแนะแนวและเตรียมความพร้อมขอรับ PM Award
เนื่องจากมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19
การบ่มเพาะแบรนด์ให้เติบโตอย่าง เข้มแข็งและประสบความสำเร็จ ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและสร้างสรรค์ผลงานเพื่อลูกค้าให้ได้สิ่งที่ดีที่สุด
ภาพบรรยากาศจากกิจกรรม PM Expand the Horizon
ภาพบรรยากาศจากกิจกรรมเสวนา เพื่อสร้างความเข้าใจในการสร้างแบรนด์ไทย บนเวทีการค้าโลก     งานDITP Value Creation Open House
งานแถลงข่าวเปิด โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่ง ออกดีเด่น ประจำปี 2563 PRIME MINISTER’S EXPORT AWARD 2020

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

Follow by Email
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping