asd
arrow bg
asd

Sketch/Sweep Notebook

Sketch/Sweep Notebook จุดเริ่มต้นมาจากนิตยสาร Wallpaper Thailand จัดทำหนังสือที่มีหัวเรื่อง Handmade จึงได้เชิญศิลปินนักออกแบบ มาร่วมออกแบบนำเสนอมมุมมอง Handmade ของแต่ละบุคคล หลังจากได้รับโจทย์ในการออกแบบ เราซึ่งทำงานเกี่ยวกับวัสดุกระดาษ การพิมพ์ การเข้าเล่ม จึงนำเสนอศักยภาพของกระดาษที่ทำให้เกิดประโยชน์ใหม่ๆ ขึ้นมาได้ในความเรียบง่าย โดยไม่ได้รู้สึกว่ากระดาษมีหน้าที่เอาไว้บรรจุข้อมูลลงไปเพียงอย่างเดียว แต่สามารถสร้างบริบททางมุมมองที่คาดหวังให้ผู้ที่ได้รับจะสามารถนำมันไปใช้งานจริง

สมุดโน๊ต Sketch/Sweep คำนึงถึงงานออกแบบที่ใช้ได้จริง และ มีรูปลักษณ์ไลฟ์สไตล์ที่ดูเข้าได้กับบริบทหลายๆ พื้นที่ โดยการตัดและจัดเรียงรูปกระดาษให้มีองศาเฉียง และทำให้กระดาษแต่ละหน้านั้นสามารถที่จะเก็บกวาดสิ่งต่างๆ หรือดักขี้ยางลบได้หลังจากที่เรา Sketch งานเสร็จ เพื่อตอบสนองให้คนเข้าถึงวัฒนธรรมของความรับผิดชอบที่มากขึ้น ทั้งรูปเล่มยังจัดสรรข้อมูลในการลำดับขั้นให้มี Hierarchy (Sketch/Sweep) ให้สื่อสารกับผู้ใช้ตั้งแต่แรก พร้อมขนาดยังมีความเหมาะสมแก่การเก็บรักษาหรือพกพาในขนาดที่พอดี ส่วนสันหนังสือที่มีความแข็งแรงคงทนเหมาะแก่การจับกวาด ซึ่งเหมาะกับมือในการหยิบจับ (gripping) และใช้สอยอย่างสมบุกสมบัน ด้วยกรรมวิธีที่ถูกผลิตด้วยมือทุกขั้นตอน ตั้งแต่การจัดเรียงกระดาษไปจนถึงการเข้าแม่เหล็กตรงปกให้มี Function ในการจับกระชับแข็งแรง

สมุดโน๊ต Sketch/Sweep มีการออกแบบแบบ Universal Design ให้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในตัวงาน และในส่วนของ Instructuon เราออกแบบให้เป็นภาพประกอบอธิบายขั้นตอนการใช้ที่เข้าใจง่าย เพื่อกลุ่มใช้งานที่หลากหลาย เพื่อนำเสนอมุมมองใหม่ที่ทำให้คนเห็นว่าวัสดุสามารถเป็นอะไรได้มากกว่าที่มันเคยเป็น และส่งเสริมให้เกิดบริบทในการพูดคุยแลกเปลี่ยน หรือแม้แต่สร้างมุมมองให้แก่ผู้คนที่พบเห็น โดยกระดาษที่เราเลือกใช้ก็มีความหนา และในการกวาดนั้นจะไม่ทำให้ตัวกระดาษเป็นขุย ทั้งหมดนี้เพื่อสงเสริมให้มีการใช้งานที่ยืนยาวใช้ได้จริง ทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม นั่นก็คือการเลือกวิธีการพิมพ์ในการเข้าเล่มให้เหลือเศษกระดาษให้น้อยที่สุด และยังส่งเสริมให้ผู้ใช้รู้สึกถึงการจัดการขี้ยางลบเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องกวาดทิ้งนั่นเอง