asd
arrow bg
asd

Slow Hand Design: Thai Popism

Slow Hand Design: Thai Popism

in Milan, Italy

 

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองมิลานผลักดันนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัล DEmark 2018 ไปแสดงศักยภาพโชว์ผลงาน ในงานแสดงสินค้า SALONE DEI MOBILI ครั้งที่ 57 (มิลานแฟร์) ระหว่าง 17 – 22 เมษายน 2561 ณ ASIA DESIGN PAVILION, Megawatt Court, via watt 15 MILANO โดยมีการคัดเลือกผลงานตามแนวคิด Slow Hand Design การสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยภูมิปัญญา อัตลักษณ์และศิลปวัฒนธรรมที่สะท้อนแนวคิดเเบบตะวันออก นำเสนอนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ Thai Popism ซึ่งเป็นการเสนอภาพลักษณ์ของสินค้าไทยในรูปแบบของวัฒนธรรมป๊อบที่มีรูปแบบที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์สามารถสร้างการจดจำได้ในระดับสากล โดยมีการแบ่งพื้นที่ในนิทรรศการออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1) จัดแสดงผลงานของสินค้าไทยที่ได้รับรางวัล DEmark 2018

2) จัดแสดงสินค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน

3) นำเสนอพื้นที่ที่จำลองการตกแต่งและบรรยากาศร้านอาหารแบบไทย ๆ

4) พื้นที่เจรจาธุรกิจและจัดแสดงผลงานของนักออกแบบรุ่นใหม่ที่ได้รับคัดเลือกจำนวน 9 แบรนด์

ภายในนิทรรศการ Slow Hand Design ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการขายประกอบด้วย 1) สาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์และทดลองสินค้าของผู้ประกอบการไทยที่ได้รับรางวัล DEmark ในพื้นที่จัดแสดง เช่น ชุดชงชา จากแบรนด์ Saprang ชุดจานสลัด จากแบรนด์ Salt And Pepper เป็นต้น 2) การสัมภาษณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกรัตน์ วงษ์จริต ภัณฑารักษ์ของโครงการ ของสถานีวิทยุ Radio We และสื่อการออกแบบชั้นนำของอิตาลี ทั้งนี้ ผลจากการผลักดันแบรนด์ไทยสู่ตลาดโลกทำให้ได้รับการตอบรับจาก นักธุรกิจ ผู้ซื้อ สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานจากประเทศต่าง ๆ สนใจสินค้าไทยมากขึ้น เช่น ในส่วนของนิทรรศการ แบรนด์ที่ได้รับความสนใจ ได้แก่ แบรนด์ Vuudh กับสินค้าเครื่องหอมและผลิตภัณฑ์สปา สินค้าชุดบรรจุภัณฑ์ แบรนด์ Rubber Killer กับสินค้ากระเป๋าที่ทำจากยางในรถบรรทุก แบรนด์ AF Atelier  กับสินค้าแว่นตา Handmade และ แบรนด์ Prempracha กับชุดเครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร Bijan Collection สำหรับในส่วนของพื้นที่เจรจาธุรกิจ ได้แก่ สินค้า Gom Stool และราวแขวนตั้งพื้นก้านกล้วยแบรนด์ Hari Ora สินค้า Sputnik Collection จาก Salt And Pepper Design Studio สินค้า Gest Stool จาก Plural Designs Co.,Ltd. และสินค้า Stationery จาก แบรนด์ Labrador เป็นต้น

ผลการตอบรับจากการจัดนิทรรศการดังกล่าว ก่อให้เกิดการผลักดันแบรนด์ไทยสู่สากลจนได้รับ     การตอบรับ คำชื่มชมในอัตลักษณ์และความร่วมสมัยของดีไซน์ไทย รวมถึงมียอดการสั่งซื้อจากทั้งชาวอิตาลี สหราชอาณาจักร กลุ่มประเทศยุโรป และเอเชีย และมีผู้เข้าชม 450 – 500 คน/วัน รวมทั้งงานประมาณ 3,000 คน โดยคาดการณ์จากยอดการสั่งซื้อภายใน 1 ปี คิดเป็น 4,950,000 บาท