เกี่ยวกับโครงการ
T- STYLE หรือ THAILAND STYLE ริเริ่มโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เน้นการพัฒนาและส่งเสริมสินค้าไทยให้สามารถเจาะตลาดโลกได้มากขึ้น ตามแนวโน้มความเปลี่ยนไปของตลาด โดยเฉพาะการที่การบริโภคทั่วโลกหันมาให้ความสำคัญกับแนวคิดการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยสินค้านวัตกรรมฯ ในโครงการนี้ เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดต่างๆ เช่น ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECO) ความเป็นหัตถกรรมไทย (Craft) และความเป็นวัฒนธรรม (Culture) และแบ่งเป็น 4 กิจกรรมหลักภายได้โครงการ ได้แก่
20181227-66a25d4d86

T-STYLE  Eco : Commercial Design

กิจกรรมนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาสินค้าในกลุ่มสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มีรูปแบบที่ตอบสนองตลาดสากลมากยิ่งขึ้น โดยได้เชิญ Atsushi Koike ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาสินค้ามาให้ข้อมูลเรื่องการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์จากวัสดุธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากสร้างผลงานด้วยวัสดุเหลือใช้หรือรีไซเคิล  โปรเจ็กต์นี้ยังเน้นเรื่องคอนเซ็ปต์ในการอนุรักษ์ธรรมชาติอีกด้วย

20181227-0cc799b215

Craft Object

กิจกรรมนี้เน้นที่การพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ภายใต้แนวคิด “ECLECTIC SIAM” ที่ให้ความสำคัญกับเอกลักษณ์ของงานฝีมือไทยในแต่ละภูมิภาค โดยตีความออกมาใหม่เป็นสินค้าแบบร่วมสมัย

20181227-cd2f3a1df4

BIG TOY DESIGN

กิจกรรมนี้นำเสนอผลงานต้นแบบของเล่นที่พัฒนาภายใต้แนวคิด PLEARN [Play + Learn] หรือการผสมผสานการเล่นและการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มความสามารถของผู้สูงอายุและให้โอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างคน 2 ยุค เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนแก่และเด็ก

20181227-6b9d003050

DEWA (DEsign from Waste Agriculture )

กิจกรรมนี้เน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและวัสดุต่างๆ เป็นผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดหลัก “การรวมกัน & การเติบโต” โดยโครงการล่าสุดเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยนักออกแบบรุ่นใหม่ คือ กลุ่ม ISSARAPHAP DESIGN และ ARISARA STUDIO ซึ่งชำนาญด้านการออกแบบและพัฒนาสินค้าที่ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม จุดเด่นของโครงการในครั้งนี้นอกเหนือจากการพัฒนาสินค้าที่ได้จากวัสดุเหลือใช้แล้ว ยังเน้นการนำแนวคิด co-branding ซึ่งหยิบยกจุดเด่นต่างๆ เช่น จุดเด่นของวัสดุ จุดเด่นด้านการผลิต จุดเด่นด้านการออกแบบ และอื่นๆ เพื่อสร้างโอกาสในการออกแบบและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้เกิดขึ้น

Contact

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Call Center : 1169

tstyle
Follow by Email
Compare
Wishlist 0
Open wishlist page Continue shopping