เชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Value Creation

ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2564 ทาง https://bit.ly/3tJb0Uh หรือ QR code

#SmartValueCreation

#DITP

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) จัดกิจกรรม “SMART VALUE CREATION – INNOVATION FOR A BETTER FUTURE” กิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศจากหิ้งสู่ห้าง เวทีเชื่อมโยงระหว่างผู้ประกอบการไทยกับนักวิจัย เพื่อยกระดับและพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพและมีความก้าวล้ำทางด้านนวัตกรรม พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทยในการส่งออกสู่ตลาดสากลอย่างก้าวกระโดด

สำหรับรูปแบบการจัดกิจกรรม กรมฯ จะจัดให้มีการจับคู่เจรจา พร้อมให้คำปรึกษาระหว่างผู้ประกอบการและนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและหาแนวทางสรรสร้างพัฒนาคุณภาพสินค้า เพิ่มศักยภาพ สร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม (Technology Matching) และสร้างโอกาสให้กับสินค้าให้มีความโดดเด่นน่าสนใจด้วยยวัตกรรม สามารถแข่งขันในตลาดการค้าได้ทั้งในและต่างประเทศได้ โดยรับจำนวน 30 ราย  นอกจากนี้ จะได้พบกับเวทีเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “พลิกโฉมสินค้าไทยอย่างไร?  ให้เพิ่มมูลค่าโดนใจตลาดโลกด้วย BCG” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์และการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานนวัตกรรม ที่จะมาร่วมพูดคุย ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดสินค้าด้วยนวัตกรรมไทยสู่ตลาดสากลได้อย่างโดดเด่นและเป็นที่ตรงใจผู้บริโภค ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน


          ขอเรียนเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรมโดยสมัครผ่านทาง https://bit.ly/3tJb0Uh หรือ QR code ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [email protected] หรือกลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า โทร 02-5078267 / 02-5078270 / ผู้ประสานงาน : บริษัท อีเอยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 095-8474807 (ภาวนันทร์)

thThai
en_USEnglish thThai