asd
arrow bg
asd

Wit tray

“Wit tray” ถาดวางอาหารมีมือจับถนัดมือ น้ำหนักเบา บำรุงรักษาง่าย ทำความสะอาดง่าย ใช้วัสดุย่อยสลาย ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยคำนึงถึงการ Reuse ผลิตภัณฑ์

 

โดยได้แนวคิดใหม่ๆ จากการใช้วัสดุที่แสดงความงามของธรรมชาติ ที่จะไม่เคยเห็นในตลาด มาดีไซน์และออกแบบรูปทรงใหม่ โดยใช้วัสดุ 2 วัสดุ เช่น เหล็ก และไม้ไผ่ มารวมตัวกัน ซึ่งเป็นการใช้วัสดุรอบตัว และความรู้พื้นฐานที่มีอยู่ นำมาออกแบบให้เกิดผลงานใหม่ ที่เรียบง่าย ราคาไม่แพง

 

ทั้งยังคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการใช้ไม้ไผ่ซึ่งเป็นวัสดุย่อยสลายง่าย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือเหล็ก ที่สามารถนำไป reuse หลอมเป็นอย่างอื่นได้